Instrukcja zapisów i obsługi dziennika Kivo

1. Formularz online

Drodzy Państwo!

poniżej zamieszczamy link, pod którym znajduje się formularz zgłoszeniowy do naszej szkoły.

http://bit.ly/zapisyzoomedu

Wszyscy kursanci zobowiązani są do uzupełnienia tego formularza. 

Pierwsza plansza w formularzu dotyczy Płatnika – czyli osoby, na którą wystawiamy umowę i która podaje swój numer PESEL niezbędny do podpisania umowy.

Druga plansza to dane Kursanta, czyli Państwa dziecko lub dzieci. Z podanych opcji wybieramy przedmioty, na które uczęszcza dziecko.

Jeśli dziecko chodzi na więcej niż jeden przedmiot, proszę wybrać opcję 'dodaj przedmiot’, a jeśli mają Państwo więcej dzieci w naszej szkole, to dodatkowo 'dodaj kolejnego kursanta’.

2. Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego KIVO

Panel klienta Kivo pozwala na łatwy dostęp do planowanych i zrealizowanych zajęć. 

  1. Poniżej przedstawiamy zalety korzystania z panelu:
  • informacja o zrealizowanym programie

  • dodatkowe informacje takie jak ewentualna ocena, praca domowo itp.

  • możliwość sprawdzenia obecności dziecka na zajęciach

  • dostęp do stanu płatności i faktur (zarejestrowane wpłaty, wysokości i terminy rat)

  • informacja o harmonogramie zajęć na cały rok szkolny

I przede wszystkim w jednym miejscu znajdą Państwo dane o zajęciach i płatnościach wszystkich przypisanych do siebie kursantów.

Do Kivo mogą Państwo logować się z dowolnego urządzenia wpisując w przeglądarce www.zoomedu.pl/dzienn adres  app.kivo.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmiku instruktażowego na temat użytkowania Panelu Klienta: www.kivo.pl/uczestnik

Dodaj komentarz