Język niemiecki

Języki niemiecki

W Zoomedu wyznajemy zasadę ‘English ist ein muss, Deutsch ist ein Plus!’- angielski to mus, niemiecki to plus.

W Zoomedu wyznajemy zasadę ‘English ist ein muss, Deutsch ist ein Plus!’- angielski to mus, niemiecki to plus.

Czy słyszeliście, że...

Czy słyszeliście...

… każdy kolejny język obcy którego się uczymy, zostaje przez nas zapamiętywany szybciej? Szczególnie jeśli wywodzi się z tej samej grupy językowej.

Język niemiecki jest językiem urzędowym nie tylko w Niemczech i Austrii, ale również w Belgii, Luksemburgu i Szwajcarii. Mimo, że nie występuje tak powszechnie jako oficjalny język jak angielski, to ma swoich użytkowników w wielu krajach, w których nie ma statusu oficjalnego.

Za pomocą jakich technik uczymy języka niemieckiego?

Poprzez wprowadzenie elementów popularnych gier i zabaw ruchowych nauka języka niemieckiego angażuje uczniów całościowo. Zajęcia prowadzi native speaker, czyli rodowity użytkownik tego języka. 

Lekcje wykorzystują:

Nauczyciel samodzielnie tworzy wiele pomocy naukowych. Daje tym samym dobry przykład racjonalnego kształtowania własnej strategii uczenia się.