Język rosyjski

Języki rosyjski

W języku rosyjskim porozmawiamy nie tylko w samej Rosji, ale również w Białorusi, Gruzji, Estonii, Litwie, Ukrainie, Grecji, Izraelu.

W języku rosyjskim porozmawiamy nie tylko w samej Rosji, ale również w Białorusi, Gruzji, Estonii, Litwie, Ukrainie, Grecji, Izraelu.

Czy słyszeliście, że...

Czy słyszeliście...

… na świecie posługuje się nim blisko 300 mln ludzi? Ten język zyskuje coraz więcej popularności!

Wywodzi się z rodziny języków słowiańskich i dla Polaków jest stosunkowo łatwy do opanowania. No i nie trzeba znać cyrylicy żeby uczyć się porozumiewać po rosyjsku! 

Zapraszamy wszystkich już od 5 roku życia. Lekcje obejmują:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w języku rosyjskim poprzez równoległe rozwijanie czterech najważniejszych sprawności językowych. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w zajęciach, a dzięki różnorodności stosowanych technik ich potencjał jest optymalnie wykorzystywany.