Język polski

Języki polski

Dbajmy o to by nasze dzieci znały klasykę literatury polskiej i płynnie poruszały się w zawiłościach polskiej gramatyki i ortografii.

Dbajmy o to by nasze dzieci znały klasykę literatury polskiej i płynnie poruszały się w zawiłościach polskiej gramatyki i ortografii.

Polacy nie gęsi i swój język mają!

Czy słyszeliście...

Dzieci i młodzież mogą uczęszczać na nasze zajęcia z języka polskiego w celu nadrobienia zaległości szkolnych, jak również po to, by poszerzać swą wiedzę ogólną i oszlifować poszczególne sprawności takie jak czytanie ze zrozumieniem w języku ojczystym. Boisz się matury z języka polskiego? Potrzebujesz szybkiej powtórki z lektur? A może chcesz raz a dobrze nauczyć się pisać różne teksty użytkowe?

Nasze lekcje stymulują potencjał ucznia i obejmują następujące aspekty: 

Charakter zajęć zawsze dostosowany jest do potrzeb kursanta. Każde spotkanie ma inspirujący charakter, bazujący na mocnych stronach dziecka. Wierzymy, że wszystkie dzieci mają wewnętrzną ciekawość i motywację do nauki. Poprzez uwzględnienie ich zainteresowań, uzdolnień i możliwości podtrzymujemy to pozytywne nastawienie i budujemy silne fundamenty wiedzy.