Język hiszpański

Języki hiszpański

Język hiszpański jest drugim, po chińskim, najczęściej używanym językiem na świecie. Jest nawet częściej używany niż język angielski!
Język hiszpański jest drugim, po chińskim, najczęściej używanym językiem na świecie. Jest nawet częściej używany niż język angielski!

Czy słyszeliście, że...

Czy słyszeliście...

… język hiszpański jest językiem urzędowym w aż 22 krajach?

Znajomość języka hiszpańskiego:

Jak uczymy?

Kładziemy nacisk na powtórki, dany zwrot pojawia się w wielu różnych, kontekstach przez co zostaje głęboko przetworzony i zachowany w pamięci długotrwałej. Uczeń intuicyjnie odgaduje znaczenie w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe. Lekcje prowadzi native speaker, czyli rodowity użytkownik języka hiszpańskiego.

Jakie techniki stosujemy?

Zapamiętywanie odbywa się przez poznawanie słownictwa w różnych kontekstach.